WilkWilkWilkWilk

Certyfikaty i Wyróżnienia

ISO 9001:2008

Jest to proces doskonalenia polegający na ciągłej analizie i ocenie przebiegu procesów oraz realizacji ustalonych celów, z wykorzystaniem wszelkich źródeł jak: optymalizacja kosztów, poprawa jakości pracy, wzrost jakości wyrobów i usług, umocnienie pozycji na rynku. Podstawowym wyznacznikiem skuteczności funkcjonowania systemu jest spełnienie oczekiwań klienta. Podstawą systemu zarządzania jakością jest orientacja na procesy. Doskonalenie systemu i procesów jest w normie ISO 9001:2008 działaniem ciągłym i podstawową miarą wartości systemu zarządzania w organizacji.

 

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM)

Jest to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Głównym jego celem jest zmniejszenie zagrożeń zdrowia ludności powodowanych przez żywność, na drodze skutecznego prowadzenia nadzoru i ograniczenie w znacznym stopniu biologicznych, chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń związanych z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją i magazynowaniem.

 

FSSC 22000

FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC. Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI ( Global Food Safety Initative) oznaczający uznanie certyfikacji FSSC 22000 na równi z standardami BRC Food/ BRC IoP czy IFS Food /IFS PacSecure.ISO 22000:2005

Jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.


PAS 223:2011

„Wymagania dla produkcji opakowań do kontaktu z żywnością”. Jest on przyznawany firmom, w których proces organizacji i zarządzana produkcją pozwala zminimalizować potencjalne zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Wprowadzenie PAS 223 gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla artykułów spożywczych pakowanych w produkowane w tym systemie opakowania.


PPH WILK Sp z o.o.
22-100 Chełm
Ul. Okszowska 41
Polska

tel.:/fax: +48 82 565-34-92
tel.: +48 82 565-34-93
biuro.wilk@post.pl